Om oss

Prosjektgruppen Pallion

Prosjektgruppen ved oppstart i 2015

 

Prosjektledere
> Marianne Jensen Hjermstad
> Stein Kaasa

Prosjektledergruppe
> Stein Kaasa
> Nina Aass
> Torunn Wester
> Marianne Jensen Hjermstad

Advisory Board
> Thomas Smith
> David Currow
> Marie Fallon
> Tone Nordøy
> Sigbjørn Smeland
> Augusto Caraceni
> Kreftforeningen

Arbeidspakker
Trial Office v/ Sigrid Danielsen (WP1)
Intervention and implementation v/ Stein Kaasa (WP3)
Management v/ Nina Aass (WP4)
Dissemination v/ Nina Aass (WP5)

Intervention and implementation
Opplæringsgruppe
Nina Aass og Arnstein Finset
Gruppe: Hege Oma Ohnstad, Tonje Lundeby, Marianne Jensen Hjermstad, Per Grøttum

Pasienttilpassede forløp
Stein Kaasa, Hilde Krogstad og Marianne J. Hjermstad
Gruppe: Erik Løhre, Tarje Halvorsen, Sunil Raj, Jo-Åsmund Lund, Eivind Andersen og Nina Aass

EIR
Eivind Andersen
Gruppe: Kari Sand, Eivind Andersen, Erik Løhre, Hilde Krogstad, Tarje Halvorsen, Sunil Raj

Protokoll
Marianne J. Hjermstad.
Gruppe: Dagny F. Haugen, Cinzia Brunelli

Bevilgende instans
Helseforsk

Intervensjonsenheter:
> Stavanger universitetssykehus: PI Herish Garresori
> Oslo universitetssykehus: PI Olav Dajani
> Sykehuset Østfold: PI Frode Jordal
> Sykehuset Vestfold, Tønsberg: PI Arve Nordbø og Karin Semb
> Nordlandssykehuset, Bodø: PI Ellinor Christin Haukland og Kirsten Engljähringer
> Sykehuset Ålesund: PI Erik Schistad Staff

Kontrollenheter:
> St.Olavs Hospital, Trondheim : PI Erik Løhre
> Akershus Universitetssykehus: PI Hanne Hamre
> Sørlandet sykehus, Kristiansand: PI Svein Mjåland
> Sykehuset Telemark, Skien: PI Ørnulf Paulsen
> Helse Førde: PI Mats Holmberg
> Universitetssykehuset i Nord-Norge: PI Sigve Andersen

Status for prosjektet februar 2021
Vi har nå over 600 inkluderte pasienter og nærmer oss avslutning. Oppfølging vil pågå ut 2021