Om oss

Prosjektgruppen Pallion

Prosjektgruppen ved oppstart i 2015

 

Prosjektledere
> Jon Håvard Loge
> Stein Kaasa

Prosjektledergruppe
> Jon Håvard Loge
> Stein Kaasa
> Nina Aass
> Torunn Wester
> Marianne Jensen Hjermstad

Advisory Board
> Thomas Smith
> David Currow
> Marie Fallon
> Tone Nordøy
> Sigbjørn Smeland
> Augusto Caraceni
> Kreftforeningen

Arbeidspakker
Trial Office v/ Sigrid Danielsen (WP1)
Intervention and implementation v/ Stein Kaasa (WP3)
Management v/ Nina Aass (WP4)
Dissemination v/ Nina Aass (WP5)

Intervention and implementation
Opplæringsgruppe
Nina Aass og Arnstein Finset
Gruppe: Hege Oma Ohnstad, Tonje Lundeby, Marianne Jensen Hjermstad, Per Grøttum

Pasienttilpassede forløp
Stein Kaasa, Hilde Krogstad og Marianne J. Hjermstad
Gruppe: Erik Løhre, Tarje Halvorsen, Sunil Raj, Jo-Åsmund Lund, Eivind Andersen og Nina Aass

EIR
Eivind Andersen
Gruppe: Kari Sand, Eivind Andersen, Erik Løhre, Hilde Krogstad, Tarje Halvorsen, Sunil Raj

Protokoll
Marianne J. Hjermstad.
Gruppe: Dagny F. Haugen, Cinzia Brunelli

Bevilgende instans
Helseforsk

Intervensjonsenheter:
> Stavanger universitetssykehus: PI Herish Garresori
> Oslo universitetssykehus: PI Olav Dajani
> Sykehuset Østfold: PI Frode Jordal
> Sykehuset Vestfold, Tønsberg: PI Arve Nordbø og Karin Semb
> Nordlandssykehuset, Bodø: PI Ellinor Christin Haukland og Kirsten Engljähringer
> Sykehuset Ålesund: PI Erik Schistad Staff

Kontrollenheter:
> St.Olavs Hospital, Trondheim : PI Erik Løhre
> Akershus Universitetssykehus: PI Hanne Hamre
> Sørlandet sykehus, Kristiansand: PI Svein Mjåland
> Sykehuset Telemark, Skien: PI Ørnulf Paulsen
> Helse Førde: PI Mats Holmberg
> Universitetssykehuset i Nord-Norge: PI Sigve Andersen

Status for prosjektet, februar 2019

Vi har nå passert over 400 inkluderte pasienter. Ett sykehus var ferdig med inklusjon av nye pasienter før jul, og ytterligere to er like ved målet. Inklusjonen vil pågå ut 2019 med oppfølging ut 2020 (ett år).