Kontakt oss

Oslo universitetssykehus HF
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB),
Helse Sør-Øst

Ullevål sykehus,
Kirkeveien 166,
Kreftsenteret (Bygg 11)
0450 Oslo

Postboks 4956,
0424 Oslo

Telefon: +47 230 26 684
E-post: kslb@ous-hf.no

Prosjektledelsen:
Jon Håvard Loge (PI)  j.h.loge@medisin.uio.no
Torunn Wester towest@ous.hf.no