Aktuelt

Det 8. internasjonale kliniske forskningsseminaret arrangert av PRC (European Palliative Care Research Center) ble avholdt i Edinburgh fra 12.-14. desember 2018. Det var et meget godt og variert program, med stort fokus bl.a. på integrasjon av onkologi og palliasjon.

Det neste PRC-forskningsseminaret blir arrangert i Krems, Østerrike fra 23.-25 oktober 2019 .

Årets EAPC konferanse; Global palliative care – Shaping the future arrangeres i Berlin 23.-25 mai.